E-borang Whistleblowing

Identiti Pengadu Dilindungi

Mana-mana individu yang mahu melaporkan salah laku briberi / rasuah dan pelanggaran integriti akan dilindungi oleh Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat.

Di bawah Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat ini, laporan boleh dibuat terhadap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan KKESB dan Anak Syarikat, sekiranya disyaki melakukan salah laku briberi / rasuah dan pelanggaran integriti. Sebarang kes salah laku atau pelanggaran integriti yang dilaporkan akan disiasat menurut prosedur dan undang-undang yang berkaitan.


Butiran Pemberi MaklumatYa Tidak


Maklumat AduanMaklumat Aduan

Perakuan

Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah BENAR sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, tidak berniat jahat atau bertujuan mengaibkan imej kakitangan, organisasi dan sesiapa sahaja; dan saya telah membuat pendedahan ini secara rela. Saya boleh dikenakan tindakan tatatertib atau undang-undang jika didapati menyalahi etika tersebut. Saya faham bahawa Kumpulan KYP Education Sdn Bhd (KKESB) akan menggunakan maklumat yang diberikan untuk proses siasatan.